Publicacions B.O.P.

Exercici: 2021 Bop: 195-0 Edicte: 8561 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ - Extracte de la resolució d'1 d'octubre de 2021 de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, de subvencions en règim de concurrència competitiva adreçades a concedir una ajuda econòmica a les famílies empadronades a l'Estartit, amb vulnerabilitat econòmica i amb fills/es que realitzin l'activitat extraescolar de l'Espai de Lleure (Convocatòria BDNS 586427)
Exercici: 2021 Bop: 190-0 Edicte: 8156 SERVEI PROVINCIAL DE COSTES A GIRONA - Incoació de l'expedient de delimitació dels béns de domini públic marítim-terrestre en el tram de costa comprès entre els vèrtexs M-6 (O.M. 22/09/1962) i M-1 (O.M. 20/05/1975) a la Platja de l'Estartit, terme municipal de Torroella de Montgrí (Girona)
Exercici: 2021 Bop: 177-0 Edicte: 7876 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Oferta pública de la transmissió d'autoritzacions de venda no sedentària del Mercat de l'Estartit
Exercici: 2021 Bop: 170-0 Edicte: 7504 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 162-0 Edicte: 7394 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ - Extracte de la resolució de 19 d'agost de 2021 de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, de convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva adreçada a concedir un ajut extraordinari a les famílies amb vulnerabilitat econòmica del municipi de Torroella de Montgrí i l'Estartit (Convocatòria BDNS 580400)
Exercici: 2021 Bop: 153-0 Edicte: 6969 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ - Resolució per la qual es prorroga la qualificació de zona turística a efectes d'horaris comercials per al nucli de l'Estartit
Exercici: 2021 Bop: 151-0 Edicte: 6879 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació inicial de la modificació dels preus públics del servei de càtering de la llar d'infants
Exercici: 2021 Bop: 151-0 Edicte: 6876 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 151-0 Edicte: 6868 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 148-0 Edicte: 6848 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ - Aprovació de les bases reguladores per l'atorgament d'ajuts extraordinaris per material escolar per famílies de Torroella de Montgrí i l'Estartit pel curs 2021/2022