Publicacions B.O.P.

Exercici: 2021 Bop: 65-0 Edicte: 2559 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal T05 taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecánica a les vies publiques municipals
Exercici: 2021 Bop: 58-0 Edicte: 2211 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la contractació de dos llocs de treball d'auxiliar de la brigada jove
Exercici: 2021 Bop: 27-0 Edicte: 783 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Exposició pública del Pla de desplegament de comunicacions
Exercici: 2021 Bop: 25-0 Edicte: 652 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal T05 reguladora de la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecánica a les vies publiques municipals de l'Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit
Exercici: 2021 Bop: 8-0 Edicte: 32 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació definitiva de la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 7-0 Edicte: 60 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10106 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals per a l'any 2021
Exercici: 2020 Bop: 241-0 Edicte: 9334 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Encomana de gestió de la contractació i execució del projecte d'obertura de franges forestals a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
Exercici: 2020 Bop: 240-0 Edicte: 9294 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Convocatòria i oferta pública de la transmissió de les parades del mercat de l'Estartit
Exercici: 2020 Bop: 238-0 Edicte: 9207 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 8/2020