Publicacions B.O.P.

Exercici: 2020 Bop: 26-0 Edicte: 755 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ - Aprovació definitiva projecte de divisió poligonal UA1G-2 Estartit Residencial
Exercici: 2020 Bop: 16-0 Edicte: 450 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 15-0 Edicte: 422 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Convocatòria per a la selecció d'un conserge mantenidor
Exercici: 2020 Bop: 12-0 Edicte: 185 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació de bases per a la selecció d'un conserge mantenidor
Exercici: 2019 Bop: 245-0 Edicte: 10215 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT Edicte aprovació inicial del pressupost general i de la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 219-0 Edicte: 9015 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT Edicte de contractació d'una plaça de conserge-mantenidor, com a personal laboral temporal en la modalitat de contracte de relleu d'una jubilació parcial
Exercici: 2019 Bop: 199-0 Edicte: 8073 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 181-0 Edicte: 7335 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 177-0 Edicte: 7233 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT Edicte d'aprovació definitiva de la creació i composició d'un òrgan i del seu reglament
Exercici: 2019 Bop: 176-0 Edicte: 7183 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits