Publicacions B.O.P.

Exercici: 2019 Bop: 100-0 Edicte: 4158 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades al foment de projectes i activitats de les entitats o associacions del municipi, d'àmbit cultural, esports i educació, que facin activitats en l'àmbit de l'EMD de l'Estartit, per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 87-0 Edicte: 3358 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT Edicte de contractació d'una plaça de conserge-mantenidor com a personal laboral temporal en la modalitat de contracte de relleu d'una jubilació parcial
Exercici: 2019 Bop: 73-0 Edicte: 2736 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ Anunci d'informació pública de sol·licitud d'una llicència urbanística per a l'autorització d'usos i obres de caràcter provisional a l'Estartit
Exercici: 2019 Bop: 25-0 Edicte: 751 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT Extracte en la BDNS de la convocatòria per a la concessió dels Premis del Concurs de comparses del Carnaval de l'Estartit 2019
Exercici: 2019 Bop: 18-0 Edicte: 476 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT Edicte d'aprovació del Pla de disposició de fons
Exercici: 2019 Bop: 13-0 Edicte: 312 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT Edicte d'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la provisió d'una plaça de conserge mantenidor, com a personal temporal en la modalitat de contracte de relleu d'una jubilació parcial
Exercici: 2018 Bop: 248-1 Edicte: 11232 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 239-0 Edicte: 10593 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 234-0 Edicte: 10442 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 231-0 Edicte: 10372 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT Edicte d'exposició pública del pressupost general i de la plantilla de personal per a l'exercici 2019