Publicacions B.O.P.

Exercici: 2022 Bop: 193-0 Edicte: 8866 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació provisional d'imposició de taxes i preus públics; i derogació i aprovació provisional d'ordenances fiscals i preus públics
Exercici: 2022 Bop: 178-0 Edicte: 8187 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 176-0 Edicte: 8014 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Oferta pública per a la transmissió d'una autorització de venda no sedentària del mercat de l'Estartit
Exercici: 2022 Bop: 164-0 Edicte: 7645 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Nomenament de funcionàries en pràctiques
Exercici: 2022 Bop: 130-0 Edicte: 6178 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Extracte de la resolució de la Presidència de l'EMD del Estartit del día 1 de juny de 2022, número 2022DECR000440, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions a entitats i associacions del municipi que realitzin activitats en l'àmbit de l'EMD de l'Estartit (Convocatòria BDNS 637281)
Exercici: 2022 Bop: 118-0 Edicte: 5682 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Convocatòria del procés selectiu excepcional d'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada
Exercici: 2022 Bop: 103-0 Edicte: 4886 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Modificació íntegra de l'Oferta Pública d'Ocupació per estabilització
Exercici: 2022 Bop: 88-0 Edicte: 3864 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ - Aprovació definitiva de les bases per a l'atorgament d'ajuts per les activitas del Nostre Estiu per a famílies de Torroella de Montgrí i l'Estartit
Exercici: 2022 Bop: 44-0 Edicte: 1498 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 36-0 Edicte: 1270 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació de la Plantilla de personal per a l'exercici 2022