Publicacions B.O.P.

Exercici: 2020 Bop: 166-0 Edicte: 6107 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Contractació de personal laboral interí
Exercici: 2020 Bop: 160-0 Edicte: 5933 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Contractació per urgència d'una plaça d'auxiliar administratiu a temps complet
Exercici: 2020 Bop: 153-0 Edicte: 5757 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació inicial de la Memòria tècnica per a la prevenció d'incendis a l'Estartit
Exercici: 2020 Bop: 153-0 Edicte: 5756 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació inicial de la "Revisió del plànol de delimitació per a la prevenció d'incendis forestals de l'any 2019"
Exercici: 2020 Bop: 120-0 Edicte: 4082 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Extracte en la BDNS de la convocatòria 511331 de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats i associacions del municipi que realitzen activitats en l'ambit de l'entitat municipal descentralitzada
Exercici: 2020 Bop: 87-0 Edicte: 2607 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Celebració de les juntes de veïns telemàtiques mentre duri l'estat d'alarma
Exercici: 2020 Bop: 85-0 Edicte: 2557 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació inicial de la modificació de les bases de concessió de subvencons a entitats o associacions
Exercici: 2020 Bop: 26-0 Edicte: 755 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ - Aprovació definitiva projecte de divisió poligonal UA1G-2 Estartit Residencial
Exercici: 2020 Bop: 16-0 Edicte: 450 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 15-0 Edicte: 422 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Convocatòria per a la selecció d'un conserge mantenidor