Publicacions B.O.P.

Exercici: 2019 Bop: 177-0 Edicte: 7233 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT Edicte d'aprovació definitiva de la creació i composició d'un òrgan i del seu reglament
Exercici: 2019 Bop: 176-0 Edicte: 7183 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 166-0 Edicte: 6925 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 159-0 Edicte: 6720 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT Edicte d'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per la provisió d'una plaça de conserge mantenidor, com a personal laboral temporal en la modalitat de contracte de relleu d'una jubilació parcial
Exercici: 2019 Bop: 158-0 Edicte: 6653 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT Edicte de contractació per d'urgència d'una plaça de personal laboral - conserge, mitjançant contracte de relleu
Exercici: 2019 Bop: 151-0 Edicte: 6308 MINISTERIO DE DEFENSA Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa Resolución por la que se anuncian subastas públicas sucesivas (primera y segunda), con proposición económica, al alza, en sobre cerrado, de un inmueble sito en L´Estartit Torroella de Montgrí (Gerona)
Exercici: 2019 Bop: 151-0 Edicte: 6307 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits 5/2019
Exercici: 2019 Bop: 138-0 Edicte: 5712 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT Edicte de contractació d'una plaça de conserge-subaltern, com a personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 138-0 Edicte: 5711 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT Anunci d'informació pública del Reglament orgànic de la Comissió de vocals gestors d'àrees
Exercici: 2019 Bop: 137-0 Edicte: 5681 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT Anunci sobre l'establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació