Publicacions B.O.P.

Exercici: 2021 Bop: 8-0 Edicte: 32 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació definitiva de la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 7-0 Edicte: 60 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10106 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals per a l'any 2021
Exercici: 2020 Bop: 241-0 Edicte: 9334 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Encomana de gestió de la contractació i execució del projecte d'obertura de franges forestals a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
Exercici: 2020 Bop: 240-0 Edicte: 9294 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Convocatòria i oferta pública de la transmissió de les parades del mercat de l'Estartit
Exercici: 2020 Bop: 238-0 Edicte: 9207 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 8/2020
Exercici: 2020 Bop: 237-0 Edicte: 9154 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació de l'Oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 234-0 Edicte: 8965 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal de l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 220-0 Edicte: 8486 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Exposició al públic del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 217-0 Edicte: 8217 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Exposició pública de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021: preus públics i taxa per la prestació del servei de prevenció d'incendis forestals