Publicacions B.O.P.

Exercici: 2022 Bop: 130-0 Edicte: 6178 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Extracte de la resolució de la Presidència de l'EMD del Estartit del día 1 de juny de 2022, número 2022DECR000440, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions a entitats i associacions del municipi que realitzin activitats en l'àmbit de l'EMD de l'Estartit (Convocatòria BDNS 637281)
Exercici: 2022 Bop: 118-0 Edicte: 5682 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Convocatòria del procés selectiu excepcional d'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada
Exercici: 2022 Bop: 103-0 Edicte: 4886 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Modificació íntegra de l'Oferta Pública d'Ocupació per estabilització
Exercici: 2022 Bop: 88-0 Edicte: 3864 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ - Aprovació definitiva de les bases per a l'atorgament d'ajuts per les activitas del Nostre Estiu per a famílies de Torroella de Montgrí i l'Estartit
Exercici: 2022 Bop: 44-0 Edicte: 1498 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 36-0 Edicte: 1270 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació de la Plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 32-0 Edicte: 1001 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació definitiva del Text refós de la memòria valorada de les obres de "Reordenació del trànsit del Pg. Marítim"
Exercici: 2022 Bop: 14-0 Edicte: 200 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Oferta pública de la transmissió d'una autorització de venda no sedentària del mercat de l'Estartit
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11207 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació definitiva del projecte tècnic de construcció d'un SkatePlaza en el Carrer de la Camèlia - Avinguda de les Flors
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11159 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2021