Publicacions B.O.P.

Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11207 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació definitiva del projecte tècnic de construcció d'un SkatePlaza en el Carrer de la Camèlia - Avinguda de les Flors
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11159 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 248-0 Edicte: 11031 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació definitiva de les modificacions puntuals de les ordenances fiscals 2022
Exercici: 2021 Bop: 240-0 Edicte: 10389 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ - Exposició pública del Projecte de reparcel·lació del Polígon 1 de la UA1G Estartit Residencial
Exercici: 2021 Bop: 239-0 Edicte: 10467 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ - Aprovació inicial del Projecte executiu de l'obra ordinària del Parc de la Pineda de l'Estartit
Exercici: 2021 Bop: 215-0 Edicte: 9238 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Informació pública del Projecte tècnic de les obres "Construcció d'un SkatePlaza en el c/ de la Camèlia - Av. de les Flors"
Exercici: 2021 Bop: 210-0 Edicte: 9054 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals
Exercici: 2021 Bop: 195-0 Edicte: 8561 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ - Extracte de la resolució d'1 d'octubre de 2021 de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, de subvencions en règim de concurrència competitiva adreçades a concedir una ajuda econòmica a les famílies empadronades a l'Estartit, amb vulnerabilitat econòmica i amb fills/es que realitzin l'activitat extraescolar de l'Espai de Lleure (Convocatòria BDNS 586427)
Exercici: 2021 Bop: 190-0 Edicte: 8156 SERVEI PROVINCIAL DE COSTES A GIRONA - Incoació de l'expedient de delimitació dels béns de domini públic marítim-terrestre en el tram de costa comprès entre els vèrtexs M-6 (O.M. 22/09/1962) i M-1 (O.M. 20/05/1975) a la Platja de l'Estartit, terme municipal de Torroella de Montgrí (Girona)
Exercici: 2021 Bop: 177-0 Edicte: 7876 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Oferta pública de la transmissió d'autoritzacions de venda no sedentària del Mercat de l'Estartit