Publicacions B.O.P.

Exercici: 2019 Bop: 138-0 Edicte: 5712 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT Edicte de contractació d'una plaça de conserge-subaltern, com a personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 138-0 Edicte: 5711 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT Anunci d'informació pública del Reglament orgànic de la Comissió de vocals gestors d'àrees
Exercici: 2019 Bop: 137-0 Edicte: 5681 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT Anunci sobre l'establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5671 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 108-0 Edicte: 4563 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 108-0 Edicte: 4549 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT Edicte d'exposició pública de la modificació de les bases reguladores per a la concessió d'unes subvencions
Exercici: 2019 Bop: 100-0 Edicte: 4158 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades al foment de projectes i activitats de les entitats o associacions del municipi, d'àmbit cultural, esports i educació, que facin activitats en l'àmbit de l'EMD de l'Estartit, per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 87-0 Edicte: 3358 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT Edicte de contractació d'una plaça de conserge-mantenidor com a personal laboral temporal en la modalitat de contracte de relleu d'una jubilació parcial
Exercici: 2019 Bop: 73-0 Edicte: 2736 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ Anunci d'informació pública de sol·licitud d'una llicència urbanística per a l'autorització d'usos i obres de caràcter provisional a l'Estartit
Exercici: 2019 Bop: 25-0 Edicte: 751 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT Extracte en la BDNS de la convocatòria per a la concessió dels Premis del Concurs de comparses del Carnaval de l'Estartit 2019