Full de compromís protocol i cessió de material municipal durant la COVID-19

Consulta el Full de compromís protocol i cessió de material municipal durant la COVID-19

Aquest full servirà per assegurar, per part de  les entitats, el compliment de certes mesures d’higiene COVID amb el material i alhora l’acceptació de responsabilitat de l’organització de l’acte.
Les entitats hauran de presentar aquest full de compromís signat junt amb la instància de sol.licitud d’espais i material.