EMD de l’Estartit

L’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit (EMD) es va crear el 22 de juliol de 2014 per acord del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya. Es tancava així, un llarg procediment administratiu que es va iniciar el març de 2002 amb la creació de la comissió d’estudi i creació de l’EMD, sorgida de l’acord entre totes les forces polítiques municipals.

L´EMD va substituir el Consell Municipal de l’Estartit, un ens de desconcentració administrativa que havia desenvolupant la seva tasca des del 2002, però que no tenia personalitat jurídica pròpia.
El 7 de febrer de 2015 es va constituir formalment l’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit, amb la creació de la Comissió Gestora i l’elecció de la presidència, càrrec que ocupà la fins llavors presidenta del Consell Municipal de l’Estartit, l’estartidenca Sílvia Comas (LEST).

Fruit de les eleccions del 26 de maig de 2019  l’EMD de l’Estartit encetarà una nova legislatura  (2019 – 2023) amb una nova Junta de Veïns.

El president electe de l’EMD de l’Estartit és actualment el Sr. Francesc Ferrer i Giménez, de la llista Més per l’Estartit-UPMcat

Els vocals de l’EMD són els següents:
  • Ramon Frigola Ciurana (MxE –UPMcat)
  • David Prats Pibernat (MxE – UPMcat)
  • Maria Victòria Martínez Moreno (MxE –UPMcat)
  • Genís Dalmau i Burgués (L’EST)
  • Alba Delgado Pujadas  (L’EST)
  • Ramón Planas Ferreras (Junts x Catalunya)

 

L’EMD de l’Estartit s’organitza a través dels següents òrgans de govern:
  • Presidència.
  • Junta de Veïns
  • Comissió de vocals gestors d’àrees

Document relacionats: 

Conveni administratiu regulador del règim de competències i règim econòmic-financer entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i l’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit (Exp. 703/11 (Secretaria), aprovat pel Ple Municipal de 9 d’abril de 2015